กล่องอเนกประสงค์ขนาดเล็กด้านข้างรถกระบะ Maxsidebox

MAXSIDE BOX กล่องเอนกประสงค์ข้างรถกระบะ
สะดวกเช็ดล้าง ทำความสะอาดง่าย ทนทาน ปกป้องสิงของ
และสามารถใส่สายสะพาย ช่วยในการขนย้ายง่ายมากขึ้น
ใส่กุญแจล็อคสินของที่มีค่า กันฝม ลมและแสงแดด
สามารถติดด้านข้างของรถกระบะทั้งสองด้านและรถกระบะ
ถอดออกง่ายเมื่อต้องการพื้นที่มากขึ้น เหมาะสำหรับนักเดินทาง
จัดเก็บเครื่องมือต่างๆ เครื่องอุปโภค และบริโภค


Loading.......